A

Second opinions

Aanvragers die het niet eens zijn met het advies dat zij via hun gemeente krijgen, kunnen tegen kosten een second opinion aanvragen. Adviescommissies van Dorp, Stad en Land verstrekken deze alleen aan aanvragers die afkomstig zijn uit gemeenten die niet lid zijn van de vereniging. De advisering gaat op basis van een protocol dat is opgesteld door de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. De Federatie houdt een administratie bij van de uitslagen van second opinions.

Top