a

Ruimtelijke Kwaliteit

Architecten van Dorp, Stad en Land adviseren aan gemeenten die lid zijn bij de vereniging over conceptplannen en vergunningaanvragen voor bouwplannen. Dit doen zij als adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen Welstand). Zij nemen hiervoor ter plaatse in de gemeente zitting in de onafhankelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed, of Adviescommissies Omgevingskwaliteit. Een groep gemeenten ontvangt adviezen via de Centrale Commissie Zuid Holland.

A

Bij haar advisering kijkt de commissie naar hoe het uiterlijk van het plan past in de omgeving, hoe het ontwerp eruit komt te zien en welke materialen zijn gebruikt. Bij het formuleren van hun advies hanteren de adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit de actuele beleidsrichtlijnen van de gemeente en werken in geest van de Omgevingswet die in 2022 van kracht zal zijn.

A

Voor een soepel verloop en het optimale resultaat van het adviestraject gaan de adviseurs graag in de conceptfase van de planvorming met de initiatiefnemers in gesprek. 

A

De adviseurs van Dorp, Stad en Land met disciplines architectuur, stedenbouw, landschap en erfgoed kunnen met elkaar in adviescommissies Omgevingskwaliteit op een integrale manier adviseren over de kwaliteit van omgeving, hetgeen extra belangrijk wordt zodra de Omgevingswet van kracht is geworden in 2022.

A

a

Top