A

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Stichting geeft in de statuten aan de intenties van de Governance Code Cultuur te respecteren.

A

A

Leden :
  Benoemd tot Termijn
drs. Henri Lenferink, voorzitter D.B. 2025 3e
mr. Emiel de Joode, secretaris D.B.    2025 2e
mr. Erik de Rijk, penningmeester D.B.  2022 1e
mr. Annemiek Jetten  2022 1e
mr. Eveline Smits 2025 1e
ir.   Kees Rouw 2023 2e
Robbert-Jan van Duijn 2025 1e
Milène Junius 2025 1e

Top