A

Kwaliteitsteam

Bij grotere of complexere ontwikkelingen kiezen sommige gemeenten er voor om een kwaliteitsteam in te zetten om juist in de vroege fase alles goed op elkaar af te stemmen en te begeleiden. De gemeente biedt de initiatiefnemers bij plannen voor dergelijke gebieden, vooraf landschappelijke en stedenbouwkundige kaders en randvoorwaarden voor de inrichting van de ruimte. Het kernteam helpt de ontwerpers bij de vertaling van deze heldere kaders meteen vanaf het begin van een ontwerpproces. Dit met het doel om de algehele kwaliteit voor de ruimtelijke aspecten van het verdere traject te verhogen en het traject vanaf de schetsfase tot en met de vergunningaanvraag te versnellen.

 

Experts op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en/ of cultureel erfgoed van Dorp, Stad en Land nemen op verzoek van gemeenten die lid zijn van de vereniging als onafhankelijke adviseurs zitting in deze teams. Zo wordt er samengewerkt aan kwaliteit. 

a

 

Top