Adviescommissies

Dorp, Stad en Land biedt aan gemeenten die lid zijn van de vereniging voor het bereiken en in stand houden van goede omgevingskwaliteit commissies en losse commissieleden met expertise op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en cultureel erfgoed voor gemeentelijke adviescommissies en kwaliteitsteams.

A

Gemeenten hebben in toenemende mate geïntegreerde commissies Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed, met een landschapsdeskundige of stedenbouwer er aan toegevoegd – geheel in de geest van de Omgevingswet.

A

Tevens verzorgt Dorp, Stad en Land voor gemeenten die lid zijn van de vereniging commissies specifiek voor erfgoed, dan wel ruimtelijke kwaliteit.

A

Sommige gemeenten kiezen ervoor om in plaats van een commissie 1 allround adviseur in de vorm van een stads-of dorpbouwmeester in te zetten voor alle planadvisering. 

A

Gemeenten starten bij specifiek te ontwikkelen locaties supervisie-en kernteams (Q-teams). Dorp, Stad en Land levert aan gemeenten die lid zijn van de gemeenten op verzoek deskundigen voor die kernteams.

a

 

 

 

 

Top