Adviescommissies

Dorp, Stad en Land biedt aan gemeenten die lid zijn van de vereniging voor het bereiken en in stand houden van goede omgevingskwaliteit commissies en losse commissieleden met expertise op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en cultureel erfgoed voor gemeentelijke adviescommissies en kwaliteitsteams. Gemeenten hebben in toenemende mate geïntegreerde commissies Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed, met een landschapsdeskundige of stedenbouwer er aan toegevoegd – geheel in de geest van de Omgevingswet. Tevens verzorgt Dorp, Stad en Land voor gemeenten die lid zijn van de vereniging commissies specifiek voor erfgoed, dan wel ruimtelijke kwaliteit. Sommige gemeenten keizen ervoor om in plaats van een commissie 1 allround adviseur in de vorm van een stads-of dorpbouwmeester in te zetten voor alle planadvisering. Gemeenten starten bij specifiek te ontwikkelen lokaties supervisie-en kernteams (Q-teams). Dorp, Stad en Land levert aan gemeenten die lid zijn van de gemeenten op verzoek deskundigen voor die kernteams.

Gemeentelijke adviescommissie

Bij de inrichting van de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit die starten zodra de Omgevingswet (naar verwachting in 2022) van kracht is,  kan Dorp, Stad en Land gemeenten helpen. De vereniging heeft de bouwstenen voor een werkwijze en een verordening, en kunnen daarom heel snel met u voor uw gemeente een maatwerk-verordening gereed maken. Dit als invulling van stap 6 uit de VNG handreiking voor de implementatie Omgevingswet en de juridische verplichting dat deze commissie in ieder geval adviseert over alle gebouwde Rijksmonumenten. De commissie kan eveneens adviseren over de architectonische kwaliteit van bouwwerken, stedenbouwkundige kwaliteit en kwaliteit van natuur en landschap.

A

Op deze manier voldoet uw gemeente aan de zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit (art. 1.3 en 1.6 Ow). De adviseurs kunnen mits uw gemeente dat wenst tevens deelnemen aan omgevingstafels. Neemt u voor een persoonlijk gesprek hierover met onze directeur contact op met 010 2809445 of via info@dorpstadenland.nl.

 

 

Top