A

Erfgoed

Erfgoeddeskundigen van Dorp, Stad en Land adviseren over conceptplannen en vergunningaanvragen voor rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, en plannen in beschermde stads- en dorpsgezichten. Zij doen dit bij gemeenten die lid zijn van de vereniging. De adviseurs nemen hiervoor ter plaatse in de gemeente zitting in de onafhankelijke gemeentelijke Erfgoedcommissie, Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed, of Adviescommissies Omgevingskwaliteit. Een groep van ruim 20 gemeenten ontvangt de adviezen via de Centrale Erfgoedcommissie.

A

De deskundigen kijken bij de plannen zowel naar het mogelijk maken van de nieuwe toekomstbestendige bestemming, als naar het zoveel mogelijk leefbaar en leesbaar maken van de cultuurhistorische waarden. Op basis van deze onlosmakelijk verbonden belangen maken zij een zorgvuldige afweging in hun adviezen naar de gemeente toe. Voor een soepel verloop en het optimale resultaat van het adviestraject gaan de adviseurs graag in de conceptfase van de planvorming met de initiatiefnemers in gesprek. 

A

Zodra de Omgevingswet in 2022 van kracht zal zijn, geldt bij de inpassing van erfgoed in het Omgevingsplan, dat zowel het object zelf als de omgeving van het monument is beschermd. Daardoor is vanuit de disciplines architectuur, stedenbouw, landschap en erfgoed integraal adviseren over de kwaliteit van omgeving extra belangrijk geworden. Adviseurs van Dorp, Stad en Land kunnen dit bieden in adviescommissies Omgevingskwaliteit,A

A

Klik hier voor de route voor gemeenten aangesloten bij de Centrale Erfgoedcommissie.

Top