team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland

Dorp, Stad en Land is lid van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werkt samen met zes regionale onafhankelijke adviesorganisaties – onze zusterorgansaties. Samen met de federatie vormen we het team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland.

 

Door deze samenwerking kunnen onze klanten altijd rekenen op bijzondere deskundigheid en zijn we in staat om gezamenlijke projecten en onderzoeken uit te voeren.

Onze zusterorganisaties

 

 

Mooiwaarts

We ondersteunen ook Mooiwaarts; een initiatief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Met dit pleidooi voor een waardevolle leefomgeving onderzoeken we hoe ruimtelijke kwaliteit ook in de toekomst geborgd kan worden. Mooiwaarts organiseert regelmatig kennisbijeenkomsten zoals het Mooiwaardscafé.

Top