Themabijeenkomsten Omgevingskwaliteit 

Door onze jarenlange advisering hebben we veel kennis opgebouwd. Kennis die we graag delen en bespreken. We organiseren daarom verschillende themabijeenkomsten om samen in gesprek te gaan over onderwerpen die gerelateerd zijn aan omgevingskwaliteit. Op deze manier kunnen we van elkaar leren en praktische oplossingen bedenken.

 

Vaste onderdelen van deze interactieve werkplaatsen zijn een gastcollege en een excursie. Op locatie gaan we met gemeenten in gesprek over omgevingskwaliteit om van elkaar te leren en specifieke onderwerpen uit te werken. Naast de inbreng van onze experts vragen we je dan ook om ervaringen en vragen vanuit jouw gemeente te delen.

 

Voor wie?
De werkplaatsen zijn in eerste plaats bedoeld voor ambtenaren en bestuurders van onze leden, de aangesloten gemeenten. Daarnaast zijn ook andere gemeenten van harte welkom.

 

Meer informatie
Neem dan contact op met:

 

 

 

Sander van Venetië

Adviseur Omgevingskwaliteit

010 – 280 94 45

Top