A

Second opinions

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit heeft voor haar leden een protocol second opinions opgesteld. Op basis daarvan verstrekken commissies van Dorp, Stad en Land second opinions. Dit doet zij alleen voor aanvragers uit niet bij de Vereniging aangesloten gemeenten. De Federatie houdt van de uitslagen van second opinions een administratie bij.

Top