Schetsboek Omgevingsplan op Kwaliteit

Met de komst van de Omgevingswet (verwachting 2021) worden de huidige bestemmingsplannen en verordeningen vervangen door één omgevingsplan. Hoe maak je als gemeente een omgevingsplan dat duidelijk is over de gewenste kwaliteit van de leefomgeving? En hoe zorg je er vervolgens voor dat die kwaliteit op een stimulerende manier aan de orde komt bij ruimtelijke ingrepen, zonder alles dicht te timmeren met regels.

 

Deze vragen staan centraal in het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit (OOK). Dit schetsboek geeft richting aan een samenhangend kwaliteitsstelsel en 10 principes voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit. Deze principes bieden gemeenten concrete handvatten om het publieke en private belang met het oog op omgevingskwaliteit te verbinden onder de nieuwe wet.

 

 

OOK is een initiatief van Mooiwaarts in opdracht van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Het Schetsboek is tot stand gekomen door samenwerking van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, de regionale adviesorganisaties van Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland, de stedenbouwkundige bureaus die samenwerken in het Kennislab Omgevingswet en de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

 

Meer informatie
Voor vragen over het initiatief, neem contact op Dorp, Stad en Land. En lees meer op www.mooiwaarts.nl

Top