A

Raad van Toezicht

a

De Raad van Toezicht van de Stichting geeft in de statuten aan de intenties van de Governance Code Cultuur te respecteren. De raad bestaat uit:

  Benoemd tot Termijn
Henri Lenferink, voorzitter D.B. 2021 2e
Gert-Jan de Jager, secretaris D.B.    2021 2e
Erik de Rijk, penningmeester D.B.  2022 1e
Frank Koen 2021 2e
Jan-Frans Mulder  2021 2e
Kees Rouw 2023 2e
Annemiek Jetten MSc  2022 1e
Emiel de Joode     2021 2e

Top