Ruimtelijke Kwaliteit

 • Doorgaans 3 maanden Welstandsparagrafen
 • Wisselend per aanvraag Stedenbouwkundige adviezen
 • medio 2005 – januari 2010 WelstandTransparant (IMWE)
 • september 2007 – november 2007 Bouwen in Beeld (zie http://www.bouweninbeeld.nl)

 

Ruimtelijke Ordening

 • Bedrijventerreinen en ruimtelijke kwaliteit
 • Rode contouren Zuid-Holland
 • Ruimte-voor-Ruimte Zuid-Holland

 

Cultuurhistorie

 • 2009 – heden Cultuurhistorie Zeeweringen Westerschelde (Zeeland)
 • oktober 2007 – juni 2008 Oude Kaart van Nederland (zie http://www.oudekaartnederland.nl)
 • november 2007 – februari 2008 Beschrijving waardevolle objecten Sluis
 • augustus 2007 –  februari 2008 Cultuurhistorie Zeeweringen Oosterschelde (Zeeland) (CZO)
 • medio 2007 – augustus 2008 Inventarisatie waardevolle objecten en gebieden Noordwijk 
 • augustus 2006 – voorjaar 2008 Ruimtelijke Kwaliteit nieuwe Landgoederen Zuid-Holland
 • augustus 2006 – november 2007 De Buurtatlas
 • medio 2006 –  november 2007 Inventarisatie waardevolle objecten en gebieden in Lisse
 • start november 2004 – eindconcept 2007 Opstellen Beschermd dorpsgezicht Duin- en Bollenstreek 
 • augustus 2004 – eind 2005 Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) Zeeland

Nieuwsbrief

Recente tweets