werkplaats-omgevingskwal

 

Begin 2019 treedt de Omgevingswet in werking. Naast een veilige en gezonde fysieke leefomgeving is ook het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit een centrale doelstelling in deze wet. Wat betekent dat nu precies? En wie draagt zorg voor een goede omgevingskwaliteit en wanneer?

 

Aanleiding voor Dorp, Stad en Land om het project mooiVISIE/mooiPLAN op te starten. Dit project moet leiden tot een ‘handreiking’ voor overheden om omgevingskwaliteit vorm te geven in een omgevingsvisie en een omgevingsplan. Het streven is naar een praktisch en inspirerend product waarin een stappenplan en meerdere mogelijkheden nader worden uitgewerkt en toegelicht.

 

Dit doen we niet alleen. Door het organiseren van werkplaatsen laten we beleidsmakers, adviseurs en gebruikers aan het woord. Vanuit ieders achtergrond en ervaring proberen we gezamenlijk inhoud te geven aan de handreiking. Op deze manier is het een resultaat van ons allemaal.

 

Als jij ook betrokken wilt worden bij het bouwen aan mooiVISIE /mooiPLAN dan ben je van harte uitgenodigd. Stuur een mail naar Dorp, Stad en Land om je aan te melden. Je wordt dan op de hoogte gehouden van het proces en uitgenodigd voor toekomstige werkplaatsen.

 

Contactpersonen

Bas Schout
Nancy Arkema

Nieuwsbrief

Recente tweets