Presentatie Ton Jansen

Presentatie Ton samenvatting

Na een korte introductie van Dorp, Stad en Land ging Ton Jansen (directeur Dorp, Stad en Land) in op het begrip omgevingskwaliteit en de relatie tot het voeren van een dialoog. De dialoog kan bijdragen aan hoe wij met elkaar omgevingskwaliteit zien. Het heroverwegen van omgevingskwaliteit kan betekenen dat regelgeving op andere vlakken versoepeld wordt. Ook ging Ton in op de constatering dat het met elkaar voeren van een dialoog om een nieuwe eenduidige taal vraagt. Dit zullen we met elkaar moeten bedenken.

 

Als voorbeeld hoe je een dialoog kunt voeren over omgevingskwaliteit noemt Ton twee voorbeelden waarbij de computer wordt ingezet. Voor de herinrichting van ‘het Eind’ in Gorinchem wordt een digitale enquête ingezet waarmee men kan aangeven wat men van het plan wel en niet kwaliteit vindt hebben. De conclusies van deze enquête zijn hier te vinden.
Het tweede voorbeeld dat Ton laat zien is de Swipocratie: een app a la Tinder, waarbij men door middel van “swipen” kan aangeven of men het voorbeeld van een omgeving wel of geen kwaliteit vindt hebben. Je kunt de app hier vinden. Ton plaatste bij beide voorbeelden overigens de nodige kanttekeningen.

 

Ton besloot zijn presentatie met de opmerking tijdens deze bijeenkomst graag met elkaar in gesprek te gaan over waar we aan moeten denken bij het voeren van een dialoog.