Oude Kaart van Nederland (OKN)

Opdrachtgever: Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed, prof. drs. A.L.L.M. Asselbergs

Looptijd :

 

Fase 1: Pilotinventarisatie Noord-Brabant, 2006

Fase 2: Pilotinventarisaties Zuid-Holland & Zeeland, maart – september 2007

Fase 3: Landelijke inventarisatie en overige provincies, oktober – december 2007,

Provinciale lanceringen februari 2008

Eindoplevering en lancering, maart 2008

 

Samenvatting

Ruimte is belangrijk in Nederland – hoe is het dan mogelijk dat verrommeling en verloedering als gevolg van leegstand om zich heen grijpt? Komt dat omdat we weinig weten over de leegstand en herbestemming van gebouwen, complexen en terreinen? Onze kennis hierover blijkt beperkt, moeilijk toegankelijk en versnipperd. In De oude kaart van Nederland (OKN) is leegstand geïnventariseerd en op een digitale kaart uitgebeeld. Overheden en vastgoedsector krijgen op deze manier overzichtelijke informatie en analyses om leegstand (verrommeling en verloedering) krachtig aan te pakken en herbestemming te bevorderen.

 

De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in drie eindproducten.

  1. Ten eerste een digitale locatiekaart (geprojecteerd op Google Maps), welke is gekoppeld aan een database. Op deze kaart staan gebouwen en terreinen die leegstaan of hun huidige functie kwijt zullen raken. digitale locatiekaart

 

  1. Ten tweede een trendkaart waarop trends, statistieken en redenen van leegstand en herbestemming aangegeven zijn. trendkaart

 

  1. Ten derde zijn alle gegevens in een eindrapport verwerkt voor een verdere uitwerking en uitleg van de verzamelde informatie.

provinciale eindrapporten

landelijk eindrapport

 

Uiteindelijk doel van het project is het stimuleren van herbestemming, hergebruik, herontwerp en herontwikkeling.

www.oudekaartnederland.nl