Ridderkerk woongebieden

Samenvatting

In opdracht van de gemeente Ridderkerk hebben we de cultuurhistorische waarde van bouwkundige objecten en landschappelijke en stedenbouwkundige structuren van de wijken Slikkerveer, Ridderkerk-Centrum, Ridderkerk-West, Ridderkerk-Oost en Drievliet in kaart gebracht. Deze gebieden ontwikkelden zich langs de lange historische lijnen in het landschap van de polders Oud en Nieuw Reijerwaard. Dit onderzoek heeft geresulteerd in de cultuurhistorische waardenkaart, die tijdens een bewonersavond besproken is.

 

Bekijk de Waardenkaart Ridderkerk.
Bekijk hieronder het rapport.

Alle recente projecten