10 inzichten uit werkplaats omgevingskwaliteit & omgevingsvisie

Tien inzichten voor een omgevingsvisie
Tijdens deze wederom zeer interessante werkplaats zijn we aan de slag gegaan met omgevingsvisies. Dit heeft een aantal praktische tips en inzichten opgeleverd:

 

1. Visie is vormvrij. Wees creatief, laat je inspireren maar zorg altijd dat iedereen visie wil en kan lezen, zien en gebruiken. Richt je voor de vorm op meerdere doelgroepen.

 

2. Beelden ondersteunen en inspireren.

 

3. De verhouding tussen visie en plan is cruciaal. Bedenk vooraf wat je met beide instrumenten wil bereiken.

 

4. Visie is alleen bindend voor gemeentebestuur, maar wordt gemaakt door de inwoners.

 

5. Bepaal de identiteit, kernkwaliteiten en opgaven voor je gemeente en voor de (thematische) deelgebieden.

 
6. Start je visie met vastleggen van verhalen van inwoners over hun omgeving.

 

7. Combineer de verhalen met ruimtelijke, sociale en economische opgaven die voor die plek van toepassing zijn. Ook het sturen in eventuele tegenstrijdigheden is een opgave.

 

8. Een visie kan opgebouwd worden met beschrijvingen van het verleden, inzicht in het heden en blik op de toekomst.

 

9. Een visie geeft in ieder geval aan wat de rol van de gemeente en samenleving is bij ruimtelijke ontwikkelingen.

 

10. Maak je visie in verschillende stadia breed maar gericht bespreekbaar en dat mag best ‘schuren’.

 

De volgende vragen helpen bij het opstellen van een visie:
1. Van wat en voor wie maak je de visie?
2. Welke vorm krijgt de visie? (in inhoud en in communicatie)
3. Wat is de ‘levensduur’ van je visie?
4. Welke onderdelen horen in ieder geval thuis in je visie?
5. Wat vinden we gezamenlijk echt belangrijk?
6. Hoe betrek je de samenleving en wie betrek je?
7. Hoe verwerk je ‘een goede omgevingskwaliteit’ in de visie?