10 Inzichten voor een goede dialoog

METHODEN & TIPS VOOR EEN GOEDE DIALOOG

10 Inzichten uit werkplaats omgevingskwaliteit en dialoog

 

1. Dialoog is met elkaar de nuances zoeken. Zoek naar een gedeeld belang. Daarbij helpt het niet om een wij-zij houding te hebben. Zie de gemeente dus niet als wij en andere partijen als zij, maar zie de gemeente als een van de belanghebbenden aan tafel. Een onafhankelijke facilitator helpt daarbij in het proces.

 

2. Ga er maar vanuit dat iedereen een verschillende mening en belang heeft. Dat er weerstand zal zijn en dat dat ook mag. Zie de verschillen die er zijn als vertrekpunt.

 

3. De voorbereiding van een goede dialoog bestaat uit het bepalen van het proces, de spelregels en de middelen.

 

4. Betrek tijdig de gemeenteraad, uiteindelijk neemt zij besluiten. Stel vooraf vast welke stappen er gezet en welke keuzes er gemaakt moeten worden en betrek de raad hierbij. Het helpt ook om de raad mee te nemen naar de plek waar het om gaat. Laat ze op een laagdrempelige manier kennismaken met de vraag en wat er speelt. Zorg van tevoren dat bestuurlijk commitment is vastgelegd (bijvoorbeeld in de omgevingsvisie). Zo kunnen breed gedragen initiatieven uiteindelijk niet alsnog door de raad afgewezen worden.

 

5. Zorg voor een bepaalde flexibiliteit in het proces. Het loopt altijd anders dan je vooraf bedenkt, creëer ruimte om daarop in te spelen.

 

6. In de spelregels kun je aangeven in hoeverre de deelnemers invloed uit kunnen oefenen en op welke manier. Neem ook op hoe teruggekoppeld wordt. Mensen investeren tijd en willen graag weten wat het hen oplevert. Als je dat nog niet weet, wees daar dan eerlijk over.

 

7. Zet meerdere middelen in om iedereen die je wilt betrekken te bereiken. Dit kunnen bijvoorbeeld bijeenkomsten zijn met ronde tafels, gesprekken en ontwerptafels. Maar ook online middelen als een burgerpanel of online enquête. Ook individuele gesprekken en een excursie zijn middelen die je goed in kunt zetten om over omgevingskwaliteit in gesprek te gaan.

 

8. Maak gebruik van netwerken die al bestaan. Maak gebruik van kernconsulenten (of stadsmakers of ruimtemakers), zij staan al dicht bij de mensen die je wilt betrekken. Ook scholen kunnen een interessante partner zijn. Zij hebben kennis van de maatschappij en kunnen ruimte vrijmaken in hun onderwijsprogramma voor participatietrajecten. Kinderen leren al vroeg dat een dialoog belangrijk is en het biedt kansen om de ouders te betrekken.

 

9. Biedt ruimte voor de zorgen die leven. Soms hebben deze zorgen niets te maken met het onderwerp waarover de dialoog gaat. Besteed er toch aandacht aan en wees vervolgens duidelijk over de zorgen die meegenomen kunnen worden in het proces en welke zorgen ergens anders horen. Soms kunnen kleine zorgen of irritaties eenvoudig opgelost worden door de gemeente, dit helpt bij het creëren van vertrouwen voor het vervolgproces.

 

10. Neem mensen mee in een verhaal, zend geen informatie. Daarbij speelt beleving een belangrijke rol. Dit kan helpen om de opgave die onderwerp is van de dialoog te ervaren. Evenals de inzet van ontwerpkracht en verbeelding.