RKprijs 2008 juryrondrit  (90)

 

 

Hoe werkt Dorp, Stad en Land?

Dorp, Stad en Land organiseert onafhankelijke adviescommissies ruimtelijke kwaliteit voor gemeenten op het gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en cultureel erfgoed. De commissies van Dorp, Stad en Land zijn per gemeente georganiseerd. Soms werken de lokale commissies in regioverband samen. De gemeente bepaalt zelf de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de onafhankelijke advisering op basis van haar beleid. De commissies van Dorp, Stad en Land werken onafhankelijk, integraal en klantgericht.

 

Ruimtelijke kwaliteit kan ontstaan door zorgvuldige processen waarbij verschillende expertises samenwerken. Dit vergt van deelnemers een bewuste houding om dat voor elkaar te krijgen. De adviseurs die namens Dorp, Stad en Land de gemeente adviseren kunnen dit. Zij zijn op de hoogte van communicatietechnieken en hun vakkennis wordt regelmatig aangevuld met de nieuwste ontwikkelingen.

 

Voor wie werkt Dorp, Stad en Land?

Dorp, Stad en Land werkt met name voor en in gemeenten. Daarnaast worden wij betrokken bij opdrachten voor Rijk, Provincie, Waterschappen en lokale belangenorganisaties. In geval van juridische procedures kan Dorp, Stad en Land ingeschakeld worden als deskundige, mediator of voor het uitbrengen van een second opinion.

 

Nieuwsbrief

Recente tweets