Commissies ruimtelijke kwaliteit

Voor gemeenten organiseert Dorp, Stad en Land commissies “ruimtelijke kwaliteit” die op onafhankelijke wijze adviseren op het gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en cultureel erfgoed.

 

Per gemeente zijn deze commissies georganiseerd, waarbij in sommige gevallen in regioverband wordt samengewerkt. Op basis van haar beleid bepaalt de gemeente zelf de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de onafhankelijke advisering. De commissies van Dorp, Stad en Land werken onafhankelijk, integraal en klantgericht.

Top