OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Dorp, Stad en Land is het aanspreekpunt voor de lokale overheid bij ontwikkelingen die gaan over de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving.

 

Dorp, Stad en Land adviseert gemeenten over plannen en voorstellen die de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving beïnvloeden en veranderen.

 

Dorp, Stad en Land doet dit vanuit een deskundige, professionele en onafhankelijke organisatie.

 

Wij staan voor het respecteren van en zorgvuldig omgaan met de waarden en identiteit van onze steden, dorpen en landschappen.

 

Bij ruimtelijke kwaliteit hebben wij het bij Dorp, Stad en Land niet alleen over esthetiek, maar vooral over de eigenheid van de plek, de versterking van de identiteit en de wijze waarop ruimtelijke ontwikkelingen als geheel kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving.

 

Die omgeving is heel gevarieerd. Het gaat daarbij vaak over woon- en werkgebieden waar de dynamiek vrij groot is. Maar ook in gebieden met minder dynamiek als het landelijk gebied of beschermde stads- en dorpsgezichten wordt de kennis van Dorp, Stad en Land deskundig en veelvuldig ingezet. Ook de aandacht voor die omgeving is heel gevarieerd. Voor elke situatie worden plannen gemaakt en oplossingen gezocht. De kwaliteit van die plannen is afhankelijk van ambities en budgetten en natuurlijk de simpele wil om er ‘iets van te maken’. Iets dat past in z’n omgeving, dat gedurende vele jaren goed beheerd kan worden en waarbij ambities en budgetten in evenwicht blijven.

 

De kwaliteit van de advisering door Dorp, Stad en Land is er met name op gericht om per situatie alle aspecten die een rol spelen bij de beoordeling van plannen mee te laten wegen.

Nieuwsbrief

Recente tweets