DSL120

 

Missie en visie, sinds 1929

 

Het bevorderen en in stand houden van de schoonheid van dorp, stad en land en alles wat daar bij hoort of daar aan bij kan dragen.

 

Bent u trots op uw gemeente?

Hoe ervaart u de straten, pleinen en oude en nieuwe gebouwen? En wat vindt u van de reclames op de gevels of van het straatmeubilair? Hoe ervaart u het landelijk gebied rond uw gemeente?

 

Uw omgeving verandert voortdurend qua functie en qua beeld. Ook over de wijze van beheer van uw gemeente wordt wisselend gedacht en gehandeld. Veel veranderingen ontstaan door bouwinitiatieven. Uw gemeente beheert uw omgeving en is als eerste verantwoordelijk voor de kwaliteit van dit beheer. U als bewoner of als ondernemer die een omgevingsvergunning aanvraagt of een vergunningvrij bouwwerk realiseert bent natuurlijk mede verantwoordelijk. Een plan voor een gevelwijziging, of materiaalkeuze en kleurstelling van een woning, winkel of bedrijfsgebouw is van belang voor het aanzien van uw leefomgeving. Maar ook het zorgvuldig beheer van een bedrijventerrein is even belangrijk voor het beleven en waarderen van een goede omgevingskwaliteit.

Nieuwsbrief

Recente tweets