Onze missie

Sinds de oprichting in 1929 zetten we ons in om “de schoonheid te bevorderen en in stand te houden van dorp, stad en land en alles wat daar bij hoort of daar aan bij kan dragen”.

 

Hoe doen we dat?

Voor gemeenten organiseert Dorp, Stad en Land commissies “ruimtelijke kwaliteit” die op onafhankelijke wijze adviseren op het gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en cultureel erfgoed.

 

Per gemeente zijn deze commissies georganiseerd, waarbij in sommige gevallen in regioverband wordt samengewerkt. Op basis van haar beleid bepaalt de gemeente zelf de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de onafhankelijke advisering. De commissies van Dorp, Stad en Land werken onafhankelijk, integraal en klantgericht.

Top