Leden centrale Dorp, Stad en Land Erfgoedcommissie

 

1e kwalificatie* Functie
ir. W.L.P. van Nieuwland restauratiedeskundige voorzitter
M.P.H. Raaijmakers BNA restauratiedeskundige vicevoorzitter
mw. ir. M. Temme bouwhistoricus lid
V.W.B. Voorhoeve AvB cultuurhistoricus secretaris
mw. A.M. van den Bulk MA cultuurhistoricus coördinator
Overige leden
ir. J.W. Walraad restauratiearchitect vicevoorzitter
mw. ir. S.S. Loen landschapsarchitect
mw. I.O. van der Vlag MA historisch geograaf
dr. A. Broekhuizen architectuurhistoricus (jongere bouwkunst)
ir. A.M. Dieleman architectuur **
mw. ir. C.M. de Kovel architectuur **
Op afroep (in alfabetische volgorde)
ir. C.O. Bouwstra restauratiearchitect, bouwhistoricus
ir. N.L.M. Drijvers restauratiearchitect, bouwhistoricus
P.T. den Hertog MA agrarisch erfgoed
ing. A.J.M.M. van de Lindeloof tuin- en landschapsarchitect
drs. K. Peterse archeoloog
R. Rolvink AvB landschapsarchitect, stedenbouw
ir. C.M. Rouw kleurendeskundige
dr. GM. van der Waal architectuurhistoricus
Adviseurs
P.G. Sikma MA  cultuurhistoricus

De leden van geïntegreerde commissies ruimtelijke kwaliteit (welstand en monumenten) kunnen eveneens als lid van de centrale erfgoedcommissie op afroep deelnemen aan de beraadslaging en beoordeling.

* Personen kunnen meerdere disciplines in zich verenigen. In dit overzicht is per persoon de eerste kwalificatie opgenomen.
** Namens de centrale commissie ruimtelijke kwaliteit (welstand).

Opmerkingen

De centrale commissie vergadert minimaal 2x per maand of op verzoek van de gemeente ten kantore van Dorp, Stad en Land te Rotterdam, op aanvraag eventueel ook in gemeenten.

Gemeenten ontvangen desgewenst een cv van betrokkenen.

De centrale erfgoedcommissie voldoet aan de Overgangsregeling Erfgoedwet, hoofdstuk 9, art. 9.1, lid 1a en aan de Handreiking Gemeentelijke Monumentencommissies (VNG e.a. 2009) en daarmee aan de standaardcriteria van de erfgoedinspectie.

Nieuwsbrief

Recente tweets