OOK: Omgevingsplan Op Kwaliteit

OOK denkwerkteam

 

Dorp, Stad en Land is actief betrokken bij het landelijke project OOK: Omgevingsplan Op Kwaliteit. Dit is een initiatief van Mooiwaarts, in opdracht van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Doel is om gemeenten inzicht te geven in de mogelijkheden om het omgevingsplan – straks een kerninstrument onder de Omgevingswet – óók te baseren op kwalitatieve uitgangspunten in plaats van alleen op normen en regels.

 

Het omgevingsplan wordt voor gemeenten bij uitstek het instrument om omgevingskwaliteiten (cultuurhistorie, architectuur, landschap etc.) te borgen. Ook welstandsbeleid krijgt een basis in het omgevingsplan en wordt uitgewerkt in beleidsregels (vgl. nu de welstandsnota’s).

 

OOK wil een antwoord geven op de volgende vragen: Hoe maak je een omgevingsplan dat duidelijk is over de gewenste kwaliteit van de leefomgeving? En hoe zorg je er vervolgens voor dat die kwaliteit op een stimulerende manier aan de orde komt bij ruimtelijke ingrepen, zonder alles dicht te timmeren met regels? Hoe kun je afwegingsruimte creëren? Hoe voorkom je ad-hoc-besluiten en ongewenste precedentwerking? Hoe ziet een omgevingsplan dat optimale kansen biedt voor omgevingskwaliteit eruit? Welke ruimte biedt het aan initiatiefnemers en welke eisen stelt het aan de publieke ruimtelijke kwaliteitsadvisering en de besluitvorming?

 

De looptijd van OOK-onderzoek en OOK-voorbeelden is voorlopig één jaar: 2016 U kunt zich aanmelden als OOK-voorbeeldgemeente. Daarvoor ontvangt u ‘meedenkkracht’ en bent u aangehaakt op een kennisnetwerk. Er moet dan wel draagvlak zijn voor innovatie van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Verder zijn bestuurlijke betrokkenheid en enthousiaste gesprekspartners van belang.

Zie voor meer informatie het projectplan of informeer bij Dorp, Stad en Land.

Geplaatst in Archief

Nieuwsbrief

Recente tweets