Omgevingswet 2022

Recent is besloten om de invoering van de Omgevingswet uit te stellen. Deze zal nu worden ingevoerd op 1 januari 2022. Ons team van adviseurs landschap, architectuur, erfgoed en stedenbouw is goed op de hoogte van de cruciale onderdelen van de Omgevingswet.

 

Graag denken wij met gemeenten mee met de stappen en besluiten die zij de komende tijd zullen nemen ten aanzien van het borgen van ruimtelijke kwaliteit in plannen, toetsingskaders en de mogelijkheden voor het benoemen van gemeentelijke adviescommissies Omgevingskwaliteit. Wij kunnen tips geven over hoe je de handreiking, die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit begin 2020 presenteerden daarbij kan gebruiken.

 

Tevens bieden wij de leden van onze vereniging hulp bij het invullen van de model-verordening waarin de samenstelling, reikwijdte, kaders, taken en werkwijzen worden aangegeven. Dit zal er voor zorgen dat de gemeenteraad ruim op tijd voor de invoering van de Omgevingswet de gemeentelijke adviescommissie conform de Omgevingswet vast kan stellen. 

 

De handreiking lees je hier.

 

Top