Omgevingswet
In de toelichting van de Omgevingswet wordt omgevingskwaliteit beschreven als; ‘het belang van aspecten als cultureel erfgoed, architectonische kwaliteit van bouwwerken, stedenbouwkundige kwaliteit en kwaliteit van natuur en landschap.’

 

Wat betekent dit nu concreet voor je gemeente? En hoe kun je als ruimtelijke professional – terwijl je te maken krijgt met één van de grootste wetgevingsoperaties van de afgelopen 50 jaar – omgevingskwaliteit borgen in gemeentelijk beleid? Onze onafhankelijke adviseurs adviseren en assisteren gemeenten om een goede omgevingskwaliteit te bereiken en te behouden.

Top