KICKOFF: Dorp, Stad en Land start project ‘mooiVISIE en mooiPLAN’

p1060761

De Omgevingswet treedt begin 2019 in werking. Eén van de belangrijkste doelstellingen is ‘het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit’. Wat houdt dat precies in? En hoe kunnen we daar invulling aan geven? Vragen waar gemeenten en provincies mee worstelen en waar de wetgever de invulling ervan voor een belangrijk deel overlaat aan de lokale overheid.

 

Aanleiding voor Dorp, Stad en Land om dit op te pakken en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om omgevingskwaliteit te borgen in omgevingsvisies en omgevingsplannen. Het project draagt de werktitel ‘mooiVISIE en mooiPLAN’ en heeft tot doel om hiervoor bouwstenen te ontwikkelen ter voorbereiding op de komst van de nieuwe Omgevingswet. Dorp, Stad en Land doet dit in nauwe samenwerking met Nancy Arkema en Bas Schout. Zij zullen uitvoering geven aan het project.

 

Om de bouwstenen vorm te geven zal in overleg worden getreden met de praktijk: overheden, adviesteams, architecten en andere betrokkenen. Het proces is daarbij minstens zo belangrijk als het resultaat. Er wordt gestreefd naar een breed gedragen aanpak, die tegelijkertijd flexibel en praktisch genoeg is om in de dagelijkse praktijk mee te werken. Naar verwachting zullen de gesprekken en verkenningen in het voorjaar van 2017 resulteren in meerdere overzichtelijke bouwstenen als handreiking aan lokale overheden.

 

Als eerste stap wordt inhoud gegeven aan de term omgevingskwaliteit. Wat bedoelt de wetgever hiermee en hoe wordt dit vertaald naar de praktijk? Er zijn meerdere discussies gaande en verschillende opinies hierover. Hoe integraal is omgevingskwaliteit? Is er een verschil met ruimtelijke kwaliteit (gebruikswaarde, belevingswaarde, toekomstwaarde)? Welke ingrediënten zijn van invloed op omgevingskwaliteit? En wat is de relatie met milieukwaliteit?

 

p1060785

 

Dinsdag 13 september 2016 hebben meerdere werkplaatsen plaatsgevonden met gemeenten, provincies, adviseurs van Dorp, Stad en Land en andere geïnteresseerden om hierover de discussie te starten. Naast inhoudelijke inzichten hebben de werkplaatsen ook geleid tot nieuwe vragen die vooral betrekking hadden op het proces en de betrokken partijen. Hoe kun je bewustwording creëren over omgevingskwaliteit en wie draagt daar zorg voor?

 

Voldoende aanleiding om meerdere werkplaatsen te organiseren om de vraag bij verschillende doelgroepen neer te leggen. De belangrijkste inzichten worden met elkaar gedeeld en aangescherpt in de loop van het proces. Als jij ook betrokken wilt worden bij het bouwen aan ‘mooiVISIE en mooiPLAN’ dan ben je van harte uitgenodigd, stuur een mail naar info@dorpstadenland.nl om je aan te melden. Je wordt dan op de hoogte gehouden van het proces en uitgenodigd voor toekomstige werkplaatsen.

0 reacties op “KICKOFF: Dorp, Stad en Land start project ‘mooiVISIE en mooiPLAN’
1 Pings/Trackbacks voor "KICKOFF: Dorp, Stad en Land start project ‘mooiVISIE en mooiPLAN’"
  1. […] Stad en Land is in het kader van de aankomende Omgevingswet gestart met het project mooiVISIE/mooiPLAN. Doel van dit project is het ontwikkelen van ‘bouwstenen’ voor overheden om omgevingskwaliteit […]

Nieuwsbrief

Recente tweets

Top