Geschenkwoningen op de kaart

Noorse geschenkwoningen Burgh-Haamstede, provincie Zeeland

 

Geschenkwoningen op de kaart

Uit heel de wereld ontving Nederland na de watersnoodramp van 1 februari 1953 hulp; uiteenlopend van voedsel, dekens, zandzakken tot en met kleding en speelgoed. Noorwegen, Finland, Zweden en Oostenrijk schonken Nederland samen circa 860 houten prefab woningen, die zeer snel een nieuw thuis boden. Deze geschenkwoningen waren zeer welkom, want naast de tragiek van 1836 mensen die verdronken, raakten 100.000 mensen in Zeeland, Zuid-Holland en delen van Brabant door het verwoestende zoute water dakloos.

 

Dorp, Stad en Land inventariseert in opdracht van Provincie Zeeland en Provincie Zuid-Holland welke van deze geschenkwoningen er in 2020 nog staan en in welke staat deze verkeren. Zo dragen onze adviseurs bij aan het in kaart brengen van dit erfgoed en deze historische structuren, zodat het landschap ook voor de toekomst kan worden behouden. Het verleden kan als inspiratie dienen voor oplossingen voor huidige ontwikkelingen. Dat begint met het herkenbaar maken, het waarderen en beschermen van herinneringen aan de ramp.

 

 

 

 

 

Recente tweets

Top