Gemeente Gorinchem zoekt twee leden voor erfgoedcommissie

GEMEENTE GORINCHEM

Gorinchem is een echte monumentenstad en staat op het punt om te groeien naar een grote monumentengemeente. Op dit moment kent de gemeente ruim 215 ingeschreven rijksmonumenten. De binnenstad van Gorinchem is een rijks beschermd stadsgezicht. Gorinchem gaat ongeveer 200 gemeentelijke monumenten en zo’n 100 beeldbepalende panden aanwijzen. Ook zal het college van Burgemeester en Wethouders voortaan aanvragen voor omgevingsvergunning voor het bouwen en slopen binnen het beschermde stadsgezicht gaan voorleggen aan de erfgoedcommissie. Deze commissie bestaat uit vijf leden waarvan er drie professionele erfgoedkennis hebben. Om haar erfgoedcommissie te completeren zijn wij op zoek naar twee leden met historische kennis van Gorinchem.

 

Leden erfgoedcommissie (m/v)

 

Je taken

De erfgoedcommissie brengt zowel gevraagd als op eigen initiatief advies uit aan het College van Burgemeester en Wethouders over allerlei erfgoedzaken. Als lid van de erfgoedcommissie voer je onder andere de volgende werkzaamheden uit:

 • beoordelen van plannen en projecten op basis van tekeningen, foto’s, maquettes/3d-beelden, enz.
 • adviseren bij vergunningaanvragen voor monumenten, beeldbepalende panden of in het beschermde stadsgezicht;
 • adviseren over aanwijzing, plaatsing of de afvoer van monumenten, beeldbepalende panden en beschermde stadsgezichten;
 • adviseren bij andere aangelegenheden die voor het uiterlijk, het aanzien en/of de monumentale waarden van afzonderlijke gebouwen of bouwwerken van belang zijn of kunnen zijn zoals stedenbouwkundige plannen en voorstellen voor de (her)inrichting van de openbare ruimte en bestemmingsplannen;
 • overleggen met – en het opstellen van – een schriftelijk advies in samenwerking met de andere leden van de erfgoedcommissie

De functie-eisen

Het succes en jouw bijdrage in de commissie is sterk afhankelijk van de bagage die wordt meegenomen. Je hebt:

 • kennis van het Gorkums (immaterieel) erfgoed;
 • affiniteit met de lokale monumentenzorg;
 • belangstelling voor o.a. architectuurhistorie, bouwhistorie, historische stedenbouw;
 • goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • een goede oplossingsgerichte houding en je kunt helder, overtuigend communiceren met aanvragers, opdrachtgevers en ontwerpers;
 • oog voor het algemeen belang en gevoel voor maatschappelijke/bestuurlijke verhoudingen.

 Verder ben je:

 • in staat om op een onafhankelijke wijze een advies te vormen;
 • onafhankelijk ten opzichte van de lokale politiek, het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie;
 • bewust dat je direct of indirect geen medewerking mag geven aan werkzaamheden waarover de commissie zelf adviseert;
 • bereid en flexibel om overdag te vergaderen;
 • woonachtig in Gorinchem of in de regio en (goed) bekend met de stad.

Benoeming en vergoeding

 • De commissie vergadert circa één keer per maand op een nader vast te stellen dag en tijd.
 • Benoeming geldt voor een periode van vier jaar (raadsperiode 2018 – 2022) waarbij een verlenging met dezelfde periode mogelijk is.
 • De presentievergoeding bedraagt € 125,– bruto per zitting (inclusief reis/onkosten).

Informatie:

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Arie Rietveld, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling afdeling WREO, telefoon 0183-659317. Voor overige informatie kun je contact opnemen met Lennert van der Zee, P&O adviseur, telefoon 659 276.

 

Geïnteresseerd?

Stuur je Curriculum Vitae met motivatie naar sollicitatie@gorinchem.nl. De gesprekken zullen plaatsvinden in week 37.

Een geldige VOG(Verklaring Omtrent het Gedrag) is onderdeel van ons aannamebeleid.

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Nieuwsbrief

Recente tweets

Top