Om gemeenten integraal van dienst te zijn, werkt Dorp, Stad en Land met gebiedscoördinatoren. De binnen Dorp, Stad en Land verenigde gemeenten zijn geclusterd in gebieden en worden door een coördinator van Dorp, Stad en Land beheerd.

 

Wanneer gemeenten contact opnemen met onze administratie zorgen deze gebiedscoördinatoren er voor dat zij de juiste persoon krijgen. Op bijgaand kaartje zijn de verschillende gebieden en bijbehorende coördinator aangegeven.

  • ir. J.H.A. (Johan) Roelofs – West-Holland  (A)
  • ir. W.L.P. (Walter) van Nieuwland – Haaglanden (B)
  • ir. C.M. (Carla) de Kovel – Midden-Holland (C)
  • ir. A.M. (Anthonie) Dieleman – Zuid-Holland-Zuid, Noord-Brabant, Lingewaal,Vianen (D)
  • M.R (Martijn) Oosterhuis AvB – Rijnmond en Schouwen-Duiveland (E / G)
  • M.P.H. (Maarten) Raaijmakers bna – Goeree-Overflakkee, Zeeland, Bergen op Zoom (F / H / I)
  • V. W.B. (Vincent) Voorhoeve – gebiedscoördinator erfgoed (A I)

 

De gebiedscoördinator is het rechtstreekse aanspreekpunt voor de gemeenten voor alle ruimtelijke zaken die niet specifiek op de advisering van bouwplannen betrekking hebben. Denk dan bijvoorbeeld aan vragen over het (gemeentelijk) beleid, commissiesamenstelling, actualisatie van nota’s, opstellen van omgevingsvisies, ruimtelijke kwaliteit in omgevingsplannen, landschap, onderzoek en ontwikkeling, enz.

 

Wanneer u vragen heeft over de planadvisering blijven de commissieleden en de architect-secretaris natuurlijk de aangewezen personen om te benaderen.

 

Dhr. V. (Vincent) Voorhoeve is de coördinator erfgoed voor alle gemeenten van Dorp, Stad en Land. Indien uw vraag monumenten, cultureel erfgoed of archeologie betreft, kan hij u verder helpen. Bijvoorbeeld voor cultuurhistorische waardenkaarten, cultuurhistorie in bestemmingsplannen, maken van waardebepalingen en beschrijvingen, opstellen en vaststellen van (gemeentelijke) monumentenlijsten, herbestemming monumenten, subsidiemogelijkheden enz.

 

Nieuwsbrief

Recente tweets