Leden centrale erfgoedcommissie Dorp, Stad en Land 

De centrale erfgoedcommissie vergadert minimaal 2 x per maand  – of op verzoek van de gemeenten – in het kantoor van Dorp, Stad en Land. Eventueel kan dit op aanvraag ook plaatsvinden bij de gemeenten.

Desgewenst ontvangen de gemeenten een cv van betrokkenen.

 

De centrale erfgoedcommissie voldoet aan de Overgangsregeling Erfgoedwet, hoofdstuk 9, art. 9.1, lid 1a en aan de Handreiking Gemeentelijke Monumentencommissies (VNG e.a. 2009) en daarmee aan de standaardcriteria van de erfgoedinspectie.

1e kwalificatie* Functie
Maarten Raaijmakers BNA restauratiedeskundige voorzitter
ir. Walter van Nieuwland restauratiedeskundige vicevoorzitter
Mark Bimmel bouwhistoricus secretaris
mw. Lisanne van den Bulk MA cultuurhistoricus coördinator
mw. ir. Aimée de Back restauratiearchitect lid
mw. Marije Couperus MSc cultureel geograaf ondersteuning
Overige leden
ir. J.W. Walraad restauratiearchitect vicevoorzitter
mw. ir. S.S. Loen landschapsarchitect
mw. I.O. van der Vlag MA historisch geograaf
dr. A. Broekhuizen architectuurhistoricus (jongere bouwkunst)
ir. A.M. Dieleman architectuur **
mw. ir. C.M. de Kovel architectuur **
Op afroep (in alfabetische volgorde)
ir. C.O. Bouwstra restauratiearchitect, bouwhistoricus
ir. N.L.M. Drijvers restauratiearchitect, bouwhistoricus
P.T. den Hertog MA agrarisch erfgoed
ing. A.J.M.M. van de Lindeloof tuin- en landschapsarchitect
R. Rolvink AvB landschapsarchitect, stedenbouw
ir. C.M. Rouw kleurendeskundige
dr. GM. van der Waal architectuurhistoricus
Adviseurs
V.W.B. Voorhoeve AvB architectuurhistoricus

De leden van geïntegreerde commissies ruimtelijke kwaliteit (welstand en monumenten) kunnen eveneens als lid van de centrale erfgoedcommissie op afroep deelnemen aan de beraadslaging en beoordeling.

* Personen kunnen meerdere disciplines in zich verenigen. In dit overzicht is per persoon de eerste kwalificatie opgenomen.
** Namens de centrale commissie ruimtelijke kwaliteit (welstand).

 

Top