Bestuur en Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Stichting bestaat uit dezelfde leden als het bestuur van de Vereniging Dorp, Stad en Land. Zowel de vereniging als de stichting geven in hun statuten aan de intenties van de Governance Code Cultuur te respecteren.

 

Het bestuur van de Vereniging Dorp, Stad en Land en de Raad van Toezicht van de Stichting Dorp, Stad en Land bestaan uit de volgende personen:

 

Henri Lenferink, voorzitter

Gert-Jan de Jager, secretaris

Erik de Rijk, penningmeester

Annemiek Jetten

Emiel de Joode

Frank Koen

Jan-Frans Mulder

Kees Rouw

Top