Hoe is Dorp, Stad en Land georganiseerd?

Dorp, Stad en Land is een vereniging uit 1929 waarvan zo’n 60 gemeenten uit Zuid-Holland en Zeeland lid zijn. Ook enkele gemeenten uit Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland zijn lid. De advieswerkzaamheden van de vereniging zijn sinds 1993 ondergebracht in de Stichting Dorp, Stad en Land. De Raad van Toezicht van de Stichting bestaat uit dezelfde leden als het bestuur van de Vereniging Dorp, Stad en Land. Zowel de vereniging als de stichting geven in hun statuten aan de intenties van de Governance Code Cultuur te respecteren.

 

bestuur 2015

 

Bestuur en Raad van Toezicht.

Het bestuur van de Vereniging Dorp, Stad en Land en de Raad van Toezicht van de Stichting Dorp, Stad en Land bestaan uit de volgende personen:

 

– drs. H.J. Lenferink, voorzitter D.B.

– mr. G.J. de Jager, secretaris D.B.

– dhr. D.C. Hensbroek, penningmeester D.B.

– ir. M. Houtman

– mr. E. de Joode

– dhr. J.F. Koen

– dhr. J.F. Mulder

– ir. C.M. Rouw

 

Directie, administratie en bureau.

Administratie en bureau bestaan uit de volgende vaste medewerkers:

 

ir. A.J.B.F. (Ton) Jansen
Directeur / Architect-adviseur
S.D. (Samantha) Visser
Manager&Coördinator Interne Organisatie / Hoofd afd. Ondersteuning
M.L. (Ria) Montagne
Financiële administratie
F.K. (Ineke) Nobel
Secretariaat
B. (Bert) van der Kruk
Ondersteuning BeeldBank / Facilitair medewerker
K. (Karin) van Leijden
Secretariaat
J.E. (Jasper) de Jong
Communicatieadviseur

 

 

Nieuwsbrief

Recente tweets