Blog archief

Nieuwe directeur DSL

ton jansen _directeur_2

 

Per 1 augustus a.s. is ir. A.J.B.F. (Ton) Jansen (Breda, 1965) directeur van de stichting en de vereniging Dorp, Stad en Land.

Ton Jansen volgt daarmee ir. F.B. (Frans) van den Meiracker op, die sinds 1981 aan DSL is

Meer
Geplaatst in Archief

Cultuurhistorie Korendijk


Boekje Korendijk 130326

 

DSL heeft voor gemeente Korendijk (Hoeksche Waard) de cultuurhistorische waardenkaart opgesteld.

In zowel de kernen als het buitengebied zijn de disciplines landschap, stedenbouw en bouwkunst onderzocht. De archeologische waarden waren reeds vastgesteld. Doel van dit project is om onder … Meer
Geplaatst in Archief

‘Erfgoed in goede handen?’

Onder deze titel heeft de landelijk erfgoedinspectie (EI) onlangs een publicatie uitgebracht.

Hierin doet deze dienst (onderdeel van het ministerie van OCW), voorafgaand aan de decentralisatie van zijn toezichtstaak naar de provincies, een aantal aanbevelingen voor versterking van de erfgoedtaken … Meer

Geplaatst in Archief

Rijksmonumenten in de aanbieding

Het rijk wil ca. 35 rijksmonumenten afstoten.
 
Het betreft monumenten zonder huidige gebruiksfunctie. In onze regio betreft het de Ruïne van Teylingen (Voorhout), de Dikke Toren (Zierikzee), de Ruïne Jacobaburcht (Oostvoorne), een grafmonument (Katwijk), de Lichttoren (Goedereede) de Sint … Meer

Geplaatst in Archief

‘Kan’-bepaling

Per 1 maart jl. is de zgn. ‘kan’-bepaling van kracht geworden.

 

DSL heeft de aangesloten gemeenten de afgelopen periode op verschillende momenten uitleg gegeven over de mogelijkheden van deze bepaling.

Meer

Geplaatst in Archief

DSL tijdelijk projectleider beschermd dorpsgezicht Alblasserdam

DSL is door de gemeente Alblasserdam tijdelijk belast met het project ‘Aanwijzing beschermd dorpsgezicht en beeldbepalende panden’.

Onze adviseur ir. Anthonie Dieleman, gemandateerde ruimtelijke kwaliteit (welstand), én lid van de monumentencommissie, is belast met het tijdelijk projectleiderschap.

Meer

Geplaatst in Archief

89 nieuwe rijksmonumenten

Onlangs presenteerde minister Jet Bussemaker een selectie van 89 bijzondere monumenten uit de periode 1959-1965.

In de DSL-regio betreft het de Zeelandbrug (Zierikzee < > Colijnsplaat), de Stormvloedkering (Capelle a/d IJssel < > Krimpen a/d IJssel), Stormvloedkering Haringvliet (Stellendam).

Meer

Geplaatst in Archief

DSL als stadsbouwmeester in Katwijk

In de gemeente Katwijk is DSL in de persoon van Johan Roelofs aangesteld als stadsbouwmeester.

Tijdens de raadvergadering van 14 maart jl. heeft Katwijk besloten dat de welstands- en monumentencommissie verdwijnt en plaats maakt voor een stadsbouwmeester. Volgens wethouder Daan … Meer
Geplaatst in Archief

Mooiwaarts

Offensief voor meer kwaliteit in de ruimtelijke ordening. Mooiwaarts pleit voor waardevolle leefomgeving

Meer

Geplaatst in Archief

Nieuwsbrief

Recente tweets