Aangepaste aanvraagroute plannen Erfgoeddeal

Met zijn allen staan we voor de uitdaging van grote ruimtelijke en maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, duurzaamheid, klimaatadaptie en stedelijke krimp en groei. Actuele opgaven die vragen om een toekomstbestendige oplossing.

 

In februari 2019 is de Erfgoeddeal ondertekend door 13 maatschappelijke organisaties die gezamenlijk aandacht vragen en afspraken maakten over het inzetten van Erfgoed als integraal onderdeel van deze maatschappelijke opgaven. Van erfgoed kunnen we leren en geïnspireerd raken. Historische groenstructuren kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan waterberging en oplossingen bieden in perioden van extreme droogte of wateroverlast. Oude waarden krijgen daardoor nieuwe betekenis voor de toekomst en dragen bij aan een prettige leefomgeving.

 

Vanuit het Rijk en gemeentelijke overheid is gezamenlijk 40 miljoen euro beschikbaar gesteld om dergelijke opgaven waarin Erfgoed een integraal onderdeel is van de opgave, en die bijdragen aan het behoud en het gebruik van Erfgoed te stimuleren. Denk aan projecten zoals verduurzaming van wijken, aanleg van parken en groenstructuren, of de verduurzaming van monumenten. De aanvragen worden beoordeeld door het projectteam.

 

In verband met het Corona-virus is de aanvraagroute gewijzigd, versoepeld en versimpeld. Onder andere de indieningsdatum wordt verschoven naar 15 september 2020. Dat geeft extra tijd om projecten in te dienen! Programmaleider Majorie Verhoek legt uit wat er nog meer verandert: https://www.erfgoeddeal.nl/actueel/nieuws/2020/04/07/erfgoed-deal-en-corona-hoe-gaan-we-verder

 

Recente tweets

Top