Cursus “Adviseren over Kwaliteit” bij de Erfgoedacademie

 

Dorp, Stad en Land levert bijdrage aan cursus “Adviseren over Kwaliteit”

 

18 september 2018 – De Erfgoedacademie, die cursussen aanbiedt rondom actuele erfgoedthema’s, heeft Dorp, Stad en Land gevraagd om een bijdrage te leveren aan de cursus Adviseren over Kwaliteit, onderdeel van de leergang Vergunningverlening.

 

Aan de hand van diverse casussen gaf monumentendeskundige Walter van Nieuwland vandaag inzicht in hoe er met erfgoed omgegaan wordt bij veranderingen. Ook liet hij zien hoe de verschillende belangen afgewogen worden om te komen tot een integraal advies, wat daarvoor nodig is en welke kwaliteitscriteria er gelden.

 

Voor meer informatie over deze cursus kijk je hier

Recente tweets

Top