• Bijzondere woning van Annie M.G. Schmidt in Lansingerland
  In Berkel en Rodenrijs, in onze gemeente Lansingerland, staat verscholen achter groen, een speciaal voor Annie M.G. Schmidt ontworpen woning van de beroemde architect J.M. Stokla uit Rotterdam. In dit huis schreef zij verschillende boeken. Tijdens een bezoek van onze adviseur vertelden de bewoners enthousiast over hun woning. De monumentale woning geniet vooralsnog geen bescherming,
 • Aangepaste aanvraagroute plannen Erfgoeddeal
  Met zijn allen staan we voor de uitdaging van grote ruimtelijke en maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, duurzaamheid, klimaatadaptie en stedelijke krimp en groei. Actuele opgaven die vragen om een toekomstbestendige oplossing.   In februari 2019 is de Erfgoeddeal ondertekend door 13 maatschappelijke organisaties die gezamenlijk aandacht vragen en afspraken maakten over het inzetten van Erfgoed
 • Geschenkwoningen op de kaart
  Noorse geschenkwoningen Burgh-Haamstede, provincie Zeeland   Geschenkwoningen op de kaart Uit heel de wereld ontving Nederland na de watersnoodramp van 1 februari 1953 hulp; uiteenlopend van voedsel, dekens, zandzakken tot en met kleding en speelgoed. Noorwegen, Finland, Zweden en Oostenrijk schonken Nederland samen circa 860 houten prefab woningen, die zeer snel een nieuw thuis boden.
 • Nationale Dialoog Bouwcultuur 2020
    Niet eerder waren we op zoveel fronten tegelijk aan het werk: woningbouw, energietransitie, waterberging, nieuwe infrastructuur, herbestemming, kringlooplandbouw, enzovoort. Alle investeringen die we nu doen, bepalen de context voor toekomstige generaties. Hoe kunnen we straks trots terugkijken op wat we nu aan het creëren zijn? Durven we ons eigen werk- en denkkader even los
 • Van caisson tot museum, het Watersnoodmuseum vertelt het verhaal over water
  In januari bracht Dorp, Stad en Land een bezoek aan het Watersnoodmuseum. Het museum is gelegen op Schouwen-Duiveland, op een bijzondere plek in de kustlijn bij Ouwerkerk. Het is gevestigd in de vier grote caissons waarmee op 6 november 1953 het laatste dijkgat van Schouwen werd gedicht. Een bijzondere herbestemming waarover de monumentencommissie Schouwen-Duiveland van
 • “Sterk is de zee, maar sterker de gedachte”
    Op 1 februari wordt De Ramp, de watersnoodramp die grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en Brabant onder water zette, herdacht.   Door de uitzonderlijke combinatie van een noordwesterstorm en springtij braken in de beruchte nacht van 31 januari op 1 februari 1953 op meer dan 100 plekken de dijken door. Het zoute water stroomde

Top